geschiedenis Schotland

De geschiedenis van Schotland is erg interessant om jezelf erin te verdiepen. De Schotse geschiedenis gaat alle kanten op en heeft een mooi cultuur eraan vast. Lees hieronder verder over de Schotse geschiedenis beginnend bij de prehistorie van Schotland.

PREHISTORIE VAN SCHOTLAND

Ongeveer 8500 jaar voor christus na de laatste ijstijd, moeten er mensen hebben gewoond in Schotland. Volgens archeologische vondsten die daar gedaan zijn, waren de bewoners waarschijnlijk afkomstig uit Spanje of Frankrijk. Zo had men op Orkney eilanden een grafkamer gevonden die sterke overeenkomsten toonde met vondsten uit het Iberisch schiereiland. Er zijn stenen bijlen gevonden op de komst van handeldrijvende leren. Op dat moment was er een strook land tussen Frankrijk en Engeland en deze was toen nog niet volledig overspoeld.

ENGELAND SAMEN MET SCHOTLAND

In Schotland braken opstanden uit, alleen de oppositie was erg verdeeld, op 1 mei 1017 werd een verdrag getekend. Het Verdrag van de Unie werd door Engeland en Schotland getekend, waardoor het Schotse parlement ophield en Schotland als staat ermee stoppen te bestaan en Groot-Brittannië werd ontstaan. Voor de Schotse economie was dit iets goeds voor Schotland, aangezien Engeland ondertussen goed was gegroeid tot een wereldmacht. Destijds was dit voor Engeland ook een gunstig actie omdat de Britten een potentiele vijand aan de noordgrens een bondgenoot werd. Toch waren niet alle Engelsen met de overeenkomst eens. Er waren ook nog eens verschillende aanhangers uit het huis van Stuart te vinden. Een persoon uit huis Stuart was Charles Edward Stuart. De kleinzoon van James II die na Frankrijk was gevlucht. Hij werd soms ook weleens Bonnie prince Charlie of Young Pretender genoemd, hij probeerde destijds in 1745 koning George II ten val te brengen om zijn vader James Edward Stuart op de troon van de Britten te krijgen. Op 19 augustus 1745 hees hij de vlag van Huis Stuart op in het dal van Glenfinnan en riep hij zijn eigen vader uit tot koning James VIII van Schotland en zichzelf tot regent.

SCHOTLAND 18E-19E EEUW

Na de nederlaag van Schotland kwam er verandering in het leven op de Highlands in Schotland zeer snel. De bedoelingen van de clans namen af en de Highlanders stapte over na de schapenteelten, terwijl ze kwamen van traditionele veeteelt. Belangrijkste eten voor de arme boeren was aardappels en na de misoogst emigreerden een grote hoeveelheid na Canada, Verenigde Staten en Australië. Ook veel van de Highlanders vertrokken na grote steden zoals Glasgow en Edinburgh. Door de komst van de nieuwe industrieën was er werk te vinden. Deze tijd werd ook Highland Clearances genoemd, vanwege de ontvolking uit de Highlands. Dit duurde globaal van 1780 tot ongeveer 1820. De Highland Clearence was ook nog eens de tijd van de zogenaamde Schotse Verlichting. Dit was een intellectuele, commerciële en wetenschappelijke bloeiperiode. In de 2e helft van de 18e eeuw, werd Schotland goed beïnvloed door industrialisatie. Er was hierdoor een enorme opleving van verschillende activiteiten en vele bedrijfstakken. Schotland veranderde in de 18e eeuw hierdoor van een arm land tot een land met redelijke welvaart.

Nog meer om te ontdekken

Aberdeen
Avontuur
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER ABERDEEN

Aberdeen is een stad in Schotland, gelegen in het noordoosten van het land. Het is de derde grootste stad in Schotland en de 38e grootste